Jeg har gennem 30 år været optaget af – og specialiseret mig i, hvorledes den enkelte person og pårørende påvirkes og håndterer  diagnosticeret eller ikke diagnosticeret  fysisk  sygdom og lidelse.  Bredt set psykologisk mestring af helbredsmæssige problemer.

 • Psykologiske reaktioner på somatisk sygdom
 • Angstbearbejdning
 • Depressive tilstande
 • Sorgreaktioner, pårørende ved dødsfald
 • Psykologisk smertebehandling
 • Stressbearbejdning
 • Skilsmisse
 • Hypnose
 • Psykiske reaktioner på fertilitetsbehandling
 • Spontan senabort og dødfødsler
 • Børn af alkoholikere
 • Pårørende til demente
 • Traumer, trafik røveri –og voldsofre
 • Samlivsproblemer, sexuelle vanskeligheder
 • Arbejdsrelaterede problemer, f.eks mobning
 • Selvværdsproblemer
 • Familieliv med børn og unge.
 • Personlig udvikling
 • Skamtilstande
 • Reaktioner på indbrud
 • Vredeshåndtering
 • Reaktioner på livstruende sygdom