Jeg er uddannet cand. psych fra Københavns Universitet i 1986 og autoriseret af Psykolognævnet og Socialministeriet. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening.

Jeg har gennem en årrække arbejdet på forskellige institutioner, samt Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet. Hovedsageligt inden for det sundhedspsykologiske område.  Dette område omhandler, hvorledes fysiske lidelser påvirker mennesket psykisk og omvendt, hvorledes psykiske belastninger kan medføre fysiske symptomer.

De sidste 20 år har jeg været fuldtids privatpraktiserende psykolog. Jeg er tilknyttet en række psykologiske netværk og forsikringsordninger. Jeg har ikke overenskomst med sygeforsikringen.

Som praktiserende psykolog har jeg fortløbende efteruddannet mig. Jeg modtager regelmæssig supervision på mit arbejde for at opretholde et højt fagligt niveau, samt opdatere min viden om nye tiltag og forskning på det psykologiske felt.

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt. Der sker ingen offentlig registrering til læge, hospital eller sagsbehandler med mindre du ønsker det.

Jeg forstår svensk og norsk.