Jeg arbejder med individuel psykoterapi for voksne og unge. Den terapeutiske ramme er især kognitiv og psykodynamisk, suppleret med klinisk hypnose.

Da måden at opleve på er forskellig fra person til person, giver det mest mening at trække på forskellige psykologiske metoder, tilpasset det enkelte forløb. Samtale er godt ift at genvinde balancen og komme styrket ud med ny indsigt i sammenhænge og måder tackle problemer på, helt nødvendigt kombineret med ændrede handlemønstre.

Nogle udvikler evne til ofte at koble hjernen fra kroppen og støtter sig derfor til tanker, analyse og holdninger. 

Andre oplever sig overvældet af følelser og fysiske reaktioner, hvorfor det kan være svært at overskue og få klarhed i situationer. Via terapi kan man øve sig i at skabe større sammenhæng mellem tanker, følelser og handlemuligheder, samt gøre op med uhensigtsmæssige tankemønstre.

Nogle gange klares problemerne ved én eller få samtaler, andre gange er problematikken mere kompliceret og flere timer er nødvendige. Typisk kommer man i begyndelsen af et behandlingsforløb ofte, senere, kun f.eks. hver anden måned for lige at se om strategierne holder.